1. Τόπος και χρόνος παράδοσης

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις εξής εταιρείες μεταφοράς:

  • ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΗ ( Για Θεσσαλονίκη -Αθήνα)
  • Όλες τις μεταφορικές σε όλη την Ελλάδα
  • ΕΛΤΑ, ACS, Γενική Ταχυδρομική

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους και της Κύπρου. Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9:00πμ – 16:00μμ) εκτός Σαββάτου & Κυριακής, περιόδου διακοπών και αργιών. Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής ορίζονται μονομερώς από τις συνεργαζόμενες Εταιρείες Ταχυμεταφορών και γνωστοποιούνται στον πελάτη. Ο χρόνος παράδοσης ανάλογα με το προϊόν και τον τόπο παράδοσης ανέρχεται κατά προσέγγιση στις 7 εργάσιμες ημέρες.
Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που συντρέχουν γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως τέτοια ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ. ο χρόνος παράδοσης δύναται να είναι μεγαλύτερος χωρίς να γεννάται ευθύνη της Εταιρείας για αποζημίωση του πελάτη. Σε αυτή, δε, την περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερώνει τον πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο.
Υπάρχει επιπλέον δυνατότητα παραλαβής της παραγγελίας (κατόπιν συνεννόησης) από τα καταστήματα που διαθέτει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΙΓΑΙΟΥ 40 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ , ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 27 ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ

2. Κόστος παράδοσης

Τα παραδοτέα κατόπιν της πώλησης προϊόντα και υπηρεσίες αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Το κόστος αποστολής βαραίνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ η ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ (Εξαρτάται το προϊόν και ο όγκος το οποίο ξεκαθαρίζεται σε κάθε προϊὸν ξεχωριστά).

3. Τρόπος παράδοσης

Τα πωληθέντα προϊόντα παραδίδονται στον τόπο που έχει επιλέξει ο πελάτης πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας και τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, σύμφωνα με τις σχετικές επιλογές παράδοσης που του παρέχονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η παράδoση των προϊόντων από την εκάστοτε εταιρία μεταφορών πραγματοποιείτε στο πεζοδρόμιο. Η παράδοση στον τόπο επιλογής του πελάτη πραγματοποιείται από τις συνεργαζόμενες Εταιρείες Ταχυμεταφορών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και γίνεται είτε στα χέρια του ίδιου του πελάτη, είτε σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση απομακρυσμένης περιοχής η δύσβατης (χωριό) η μεταφορική εταιρεία ενδέχεται να αδυνατεί να παραδώσει στο πεζοδρόμιο του πελάτη και να ζητηθεί από τον πελάτη να παραλάβει από την κοντινότερη σε αυτόν βάση της μεταφορικής ή κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη να τα παραδώσει στο πεζοδρόμιο με επιπλέον χρέωση.  Στην περίπτωση εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου για την παραλαβή, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, πριν από την αποστολή του προϊόντος, για την παραλαβή του από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αναφέροντας τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου. Το τρίτο αυτό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ο παραδίδων μεταφορέας της συνεργαζόμενης Εταιρεία Ταχυμεταφορών. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο πελάτης θα επιδεικνύει στον υπάλληλο της συνεργαζόμενης Εταιρείας Ταχυμεταφορών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ την επιβεβαίωση της παραγγελίας και ειδοποίηση για την αποστολή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Στην περίπτωση παραλαβής από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ο εξουσιοδοτημένος τρίτος θα πρέπει επιπλέον να επιδεικνύει στον υπάλληλο της συνεργαζόμενης Εταιρείας Ταχυμεταφορών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σχετική εξουσιοδότηση του πελάτη για παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή.
Μετά από την παράδοση των πωληθέντων προϊόντων στον πελάτη ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, κατά τα ανωτέρω, ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής τους μετατίθεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον πελάτη/αγοραστή. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει τα αγορασθέντα προϊόντα κατά την παραλαβή τους και να δηλώνει εγγράφως ότι τα παρέλαβε προσηκόντως. Στην περίπτωση μη παραλαβής των προϊόντων από τον πελάτη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

4. Παρακράτηση κυριότητας

Η κυριότητα των πωληθέντων και παραδοθέντων προϊόντων παραμένει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του συνολικού τιμήματός τους από τον πελάτη.

5. Επιστροφές

Στην περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας ο πελάτης έχει δικαίωμα ακύρωσης αυτής εντός 24 ωρών από την ώρα που πραγματοποίησε την παραγγελία.

Η επιστροφές των προϊόντων γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση ελαττώματος αυτών και εντός 3 ημερών μετά την παραλαβή από το πελάτη. Είτε το έχει παραλάβει από τα καταστήματα της εταιρίας μας είτε από την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία. Στην περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει το δέμα από την μεταφορική εταιρία παύει να έχει πλέον την ευθύνη του δέματος η εταιρεία μεταφορών, γι αυτό και θα πρέπει να γίνεται σωστός έλεγχος κατά την παραλαβή των δεμάτων. Η επιστροφή των χρημάτων ή η αντικατάσταση των εμπορευμάτων λόγω ελαττώματος γίνεται μετά την παραλαβή των προϊόντων απο την εταιρεία μας και εκτίμηση της κατάστασης που βρίσκεται το προϊόν.

Στην περίπτωση που ο πελάτης αλλάξει γνώμη και δεν επιθυμεί να κρατήσει το προϊόν ενώ δεν είναι ελλαττωματικό έχει το δικαίωμα να αποστείλει εντός 24 ωρών το προϊόν, αφού πρώτα θα έχει ενημερώσει την εταιρεία μας μεσώ mail η τηλεφώνου. Είναι υπεύθυνος για το κόστος και τον τρόπο αποστολής του προϊόντος στην έδρα της εταιρείας μας. Κατά την παραλαβή του προϊόντων από την εταιρεία μας εξετάζουμε την κατάσταση που βρίσκεται το προϊόν και αν δεν έχει υποστεί κάποια φθορά αναλαμβάνουμε να το αντικαταστήσουμε με άλλο προϊόν αντίστοιχης αξίας η μεγαλύτερης πληρώνοντας την διαφορά. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή συσκευασία του δέματος σε περίπτωση που το έχει ανοίξει .